Halo Insurance

Det finns ingen övre gräns för antalet resor som du tillåts göra under ett år om du har valt en årlig försäkringspremie. Den enda restriktionen är att ingen enskild resa får överskrida 60 dagar i sträck.

Tillbaka