Halo Insurance

Försäkringarna ger självriskskydd för stöld och oavsiktliga skador på hyrfordonet. De inkluderar automatiskt fordonets känsliga delar, vilka vanligtvis exkluderas av hyrbilsföretagens egna självriskskyddsförsäkringar, såsom vindruta, däck, tak och underrede.

Tillbaka